درباره سامانه

پیشرفت و توسعه روزافزون دانش بشری و پدید آمدن رشته‌های تخصصی و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات مختلف سبب افزایش تلاش‌ها در راستای انتشار اطلاعات و مدارک علمی و فنی شده است. بدیهی است این روند در آینده نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و آنچه در این میان قابل تأمل و بررسی است، مدیریت بر حجم انبوه اطلاعات و استفاده از انواع روش‌ها و فناوری‌ها به منظور سامان بخشیدن به آن‌ها می‌باشد. براین اساس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این مهم را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد ساز و کار ثبت، نگهداری و انتشار مستندات حوزه صنعت، معدن و تجارت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری در قالب سامانه Trade & Industry Doc نظام‌مند و سامان بخشد. مستندات موجود در این سامانه مشتمل بر موارد زیر است:
• طرح
• کتاب
• گزارش
• دیدگاه
• تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت
• مقالات
• سایر

اهداف این سامانه عبارتند از:
• ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از مستندات تولید شده در حوزه صنعت، معدن و تجارت؛
• تسریع در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز توسط ارکان مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت؛
• درگاه تعاملی جهت ثبت درخواست‌های پژوهشی ارکان مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت؛
• ساماندهی و نظام‌مند نمودن نحوه ثبت، انتشار و دسترسی به محصولات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛
• افزایش بهره‌وری از طریق دسترسی آسان و سریع به مدارک و مستندات مرتبط و جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی توسط سازمان‌های مرتبط.

همچنین جامعه هدف و مخاطبان این سامانه عبارتند از:
• مجموعه مدیران و کارشناسان در نهادهای حاکمیتی؛
• فعالین حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی کشور؛
• سازمان‌ها، نهادهای پژوهشی و علمی؛
• اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور؛
• تشکل‌های بخش خصوصی (اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های علمی-تخصصی و ...)؛