Trad&IndustryDoc

نویسنده


سازمان تولید کننده


زمان انتشار

از :   
تا :   
 
سیاست‌های حمایتی اعمال شده در ایران و برخی کشورها برای مقابله با کووید-19 و توصیه‌هایی برای ایران (907)
 • نویسنده پیروز الهام
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/10/01
VP-99-XXX-028
ديدگاه

بررسی تجربیات ایجاد مراکز لجستیک شهری در جهان و ارایه توصیه‌هایی برای ایران (906)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/30
VP-99-XXX-027
ديدگاه

تاثیر تحریم های داخلی و خارجی بر عملکرد زنجیره ارزش صنایع خودروسازی کشور (905)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/20
VP-99-XXX-026
ديدگاه

محدودیت‌های تجاری کشورهای مختلف جهان در خصوص مواد غذایی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در پی شیوع بیماری کرونا، توصیه‌هایی برای ایران(904)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/15
VP-99-XXX-025
ديدگاه

بیماری کوید-19 و آثار آن بر اقتصاد ایران (903)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/10
VP-99-XXX-024
ديدگاه

نقش رایزنان بازرگانی در توسعه تجارت خارجی کشور (896)
 • نویسنده کمالی اردکانی مسعود
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/06
VP-99-XXX-019
ديدگاه

لزوم توسعه میادین میوه و تره بار در راستای تنظیم بازار کالاها در کشور (902)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/05
VP-99-XXX-023
ديدگاه

تنظیم گری یکپارچه لازمه حمایت از تولید داخلی (901)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/07/01
VP-99-XXX-022
ديدگاه

ثبات متغیرهای کلان و آثار آن برتنظیم بازار کالاهای اساسی کشور (893)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/06/10
VP-99-XXX-017
ديدگاه

تنظیم بازارکالا در ایران با توسعه الگوی فرانشیز ( بررسی موردی سون ایلون) (895)
 • نویسنده آقاجانی زهرا
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/06/10
VP-99-XXX-018
ديدگاه

نقش بنادر و زیرساخت‌های لجستیکی مرتبط در توسعه صادرات (892)
 • نویسنده میاندوآبچی الناز
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/05/20
VP-99-XXX-016
ديدگاه

چشم‌انداز رشد اقتصادی و چالش‌های پیش رو (891)
 • نویسنده حیدری حسن
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/05/19
VP-99-XXX-015
ديدگاه

مراکز توزیع شهری راهکاری جهت ساماندهی توزیع کالا در شهرها (890)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/05/13
VP-99-XXX-014
ديدگاه

ضرورت توجه به شرایط حاکم بر بازار فرانشیز در ایران در تدوین لایحه تجارت )887(
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/05/07
VP-99-XXX-012
ديدگاه

بررسی انواع یارانه‌ها و ابزارهای آن در کشورهای مختلف (888)
 • نویسنده دشت باني ياور
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/05/07
VP-99-XXX-013
ديدگاه

روش‌های نوین تأمین مالی در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش خودرو (886)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/04/23
VP-99-XXX-011
ديدگاه

تاکید بر اتوماسیون به عنوان رهیافتی کوتاه مدت در راستای بهبود بهره‌وری (884)
 • نویسنده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/04/16
VP-99-XXX-009
ديدگاه

در شرایط تحریمی کدام روش برای حمایت از تولید داخلی کارآمدتر است(تکیه بر اقتصاد بازار، یارانه سراسری روی نرخ ارز یا پرداخت های انتقالی نقدی)؟ (885)
 • نویسنده هوشمندگهر سعيده
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/04/16
VP-99-XXX-010
ديدگاه

ضرورت رفع احتمال لطمه به اعتبار دولت در فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی و فرآیند تعویض اسکناس و مسکوکات نزد اشخاص (883)
 • نویسنده رضائی مهدی
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/04/03
VP-99-XXX-008
ديدگاه

حذف چهار صفر و احتمال جهش قیمتی (تاثیرات روان شناختی مقیاس بندی جدید) (882)
 • نویسنده رضائی مهدی
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/03/27
VP-99-XXX-007
ديدگاه

ضرورت درج برچسب قیمت برروی کالای مصرفی پرگردش در راستای رعایت حقوق‌مصرف‌کننده (880)
 • نویسنده آقاجانی زهرا
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/03/12
VP-99-XXX-006
ديدگاه

تنظیم بازار و تصحیح خطاهای گذشته (879)
 • نویسنده پرمه زورار
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1399/01/13
VP-99-XXX-005
ديدگاه

یارانه‌ حامل‌های انرژی، آثار و تبعات (878)
 • نویسنده پرمه زورار
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/12/21
VP-99-XXX-003
ديدگاه

نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور و راهکارهای پیشنهادی برای خروج صادرات غیرنفتی از رکود (877)
 • نویسنده مالکی امین
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/12/20
VP-99-XXX-002
ديدگاه

چالش‌های بازار گوشت مرغ و راهکارهای برون رفت از آن (876)
 • نویسنده سميعي ندا
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/12/19
VP-99-XXX-001
ديدگاه

ضرورت بازنگری لایحه قانون تجارت (875)
 • نویسنده کريمي وحيد
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/11/29
VP-98-XXX-027
ديدگاه

چالش‌های پیاده سازی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (جایگزینی 19000 اتوبوس گازسوز)(874)
 • نویسنده جليلي مجيد
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/11/15
VP-98-XXX-026
ديدگاه

مدیریت بازار، اولویت مهم دولت (873)
 • نویسنده رفعتی محمدرضا
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/11/01
VP-98-XXX-025
ديدگاه

راهکارهای مدیریت و کاهش تقاضا برای سرمایه در گردش و کاهش قیمت تمام شده (872)
 • نویسنده رفعتی محمدرضا
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/10/24
VP-98-XXX-024
ديدگاه

تاثیر متناقض سیاست های تجاری بر محیط زیست(871)
 • نویسنده رفعتی محمدرضا
 • سازمان تولید کننده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • زمان انتشار 1398/10/14
VP-98-XXX-023
ديدگاه